pop up description layer

Papilio  
 
 
 

 

Rypsterdyk 2b

9034 HN Marsum

058 - 843 1 093

06 - 116 44 116

 

Willem Barentszkade 11
8881 BC West-Terschelling

06 - 116 44 116   

 

Vergoedingen
   
 

 

 
 

Steeds meer verzekeraars vergoeden coaching/counseling en psychosociale therapie. Zie hiervoor de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar of informeer bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden in uw individuele situatie.

 

Andere vergoedingsmogelijkheden kunnen van toepassing zijn:

Werkgevers:

Coaching wordt steeds vaker door werkgevers betaald. Wetten zoals de Wet Verbetering Poortwachter (wetgeving i.h.k.v. reïntegratie tijdens arbeidsongeschiktheid) maken dat werkgevers er steeds meer (financieel) belang bij krijgen om hun werknemers inzetbaar te houden in het arbeidsproces. Informeer eens bij uw leidinggevende, de afdeling P&O of bedrijfsarts.

Persoonsgebonden Budget (PGB):

Ook is vergoeding vanuit een PGB mogelijk (PersoonsGebonden Budget) om zelf zorg in te kopen. Iedereen die hulp nodig heeft kan in principe een PersoonsGebonden Budget aanvragen, vergoed vanuit de AWBZ. Een PGB aanvragen kan bij het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg).
Zie de websites PGB en CIZ voor meer informatie over het PGB.

Belastingaftrek:

In voorkomende gevallen kan coaching onder studiekosten ten behoeve van een beroep aftrekbaar zijn voor de belastingen. Voor zelfstandig ondernemers geldt dat coaching aftrekbaar is voor de belasting. Counseling, coaching en therapie kunnen mogelijk aftrekbaar zijn als buitengewone lasten bij ziekte. Informeer hiernaar bij de belastingdienst.


Informeer ook bij uw werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente voor een eventuele tegemoetkoming in uw kosten.

 

Gegevens verzameld door de NFG-Cliëntenraad


Zorgverzekeraars die groen gemarkeerd zijn vergoeden (deels) de consulten bij de NFG-hulpverleners.
Zorgverzekeraars die blauw gemarkeerd zijn vergoeden incidenteel en/of onder bepaalde voorwaarden de consulten bij de NFG-hulpverleners.
Zorgverzekeraars die rood gemarkeerd zijn vergoeden de consulten bij de NFG-hulpverleners nog niet.
 
Peildatum vergoedingen: 1 januari 2012

Zorgverzekeraars

Bijzonderheden

AEGON

Geen vergoedingen

AEVITAE (product Avéro)

Alleen vergoeding voor NFG-leden aangesloten in de vakgroep VNG

AEVITAE (product Fortis)

Vergoedt alle vakgroepen

AEVITAE (product VGZ)

Vergoedt alle vakgroepen

AGIS Zorgverzekeringen

Geen vergoedingen

Amersfoortse Zorgverzekeraar

Geen vergoedingen

Anderzorg (Menzis)

Vergoedt alle vakgroepen

Avéro (Achmea)

Alleen vergoeding voor NFG-leden aangesloten in de vakgroep VNG

Azivo Zorgverzekeraar

Geen vergoedingen

AZVZ

Geen vergoedingen

CZ Actief in Gezondheid

Vergoedt alle vakgroepen

De Friesland Zorgverzekeraar

Vergoedt alle vakgroepen per 1 januari 2012 (zie RBNG)

De Goudse Verzekeringen

Vergoedt alle vakgroepen (label van UVIT, zie RBNG)

Delta Lloyd

Vergoedt alle vakgroepen

DVZ Achmea

Onbekend

FBTO

Vergoedt alle vakgroepen

Fortis ASR

Geen vergoedingen

Groene Land (Achmea)

Alleen vergoeding voor NFG-leden aangesloten in de vakgroep VNG

IAK

Vergoedt alle vakgroepen

Interpolis Zorgverzekeringen

Alleen vergoeding voor NFG-leden aangesloten in de vakgroep VNG

IZA Zorgverzekeraar

Vergoedt alle vakgroepen (zie RBNG)

IZZ Zorgverzekeraar

Vergoedt alle vakgroepen (label van UVIT, zie RBNG)

Kruidvat zorgverzekering (product Ohra)...

Vergoedt alle vakgroepen

Lancyr (product CZ)

Vergoedt alle vakgroepen

Menzis

Vergoedt alle vakgroepen

National Academic

Vergoedt alle vakgroepen

OHRA

Vergoedt alle vakgroepen

ONVZ Zorgverzekeraar

Geen vergoedingen

OZF Zorgverzekeringen

Geen vergoedingen

PMA (product Menzis)

Vergoedt alle vakgroepen

PNO ziektekosten

Geen vergoedingen

PRO Life

Geen vergoedingen

PWZ

Alleen vergoeding voor NFG-leden aangesloten in de vakgroep VNG

Salland verzekeringen

Geen vergoedingen

Stad Holland Zorgverzekeraar

Geen vergoedingen

Take Care Now

Geen vergoedingen

Trias Zorgverzekeraar

Vergoedt alle vakgroepen (zie RBNG)

Turien & Co ( Product Avero)

Nog niet bekend

Turien & Co ( Product VGZ)

Nog niet bekend

United Insurance

Vergoedt alle vakgroepen

Univé Zorgverzekeraar

Vergoedt alle vakgroepen (zie RBNG)

VGZ Zorgverzekeraar

Vergoedt alle vakgroepen (zie RBNG)

VVAA

Geen vergoedingen

Zilveren Kruis Achmea

Alleen vergoeding voor NFG-leden aangesloten in de vakgroep VNG

Zorgverzekeraar Cares Gouda

Geen vergoedingen

Zorgverzekeraar DSW

Geen vergoedingen

Zorgverzekeraar UMC

Geen vergoedingen

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Geen vergoedingen

 

Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG-cliëntenraad. De NFG-cliëntenraad stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.  

 

                                       

 

Aangesloten bij de:

Nederlandse Federatie Gezondheidzorg (NFG)

Vakgroepen: VPMW

MFN Registermediator

KvK 01148338
  Home    
  Welkom
   
  De Praktijk
   
  Werkwijze
   
    Info verwijzer
   
    Zakelijk
   
    Actueel
   
    Contact
   
© 2017, Carolien Kruyt