pop up description layer

Papilio  
 
 
 

 

Rypsterdyk 2b

9034 HN Marsum

058 - 843 1 093

06 - 116 44 116

 

Willem Barentszkade 11
8881 BC West-Terschelling

06 - 116 44 116   

 

Actueel
   
 

 

 
 

Wijzigingen zorgverzekering De Friesland per 1 januari 2012


De volgende informatie is van belang voor iedereen die gebruik zou willen maken van de diensten van Praktijk Papilio.

De praktijk valt officieel onder de alternatieve geneeswijzen. De praktijk is ingeschreven bij   en geregistreerd bij de die de kwaliteitseisen waarborgt.


Alternatieve geneeswijzen

Er is geen lijst meer van alternatieve geneeswijzen die voor vergoeding in aanmerking komen. De zorg mag worden verleend door:

 • Een arts voor alternatieve geneeswijzen;
 • Een behandelaar die als gediplomeerd lid is ingeschreven bij een beroepsvereniging die voldoet aan onze kwaliteitseisen;
 • Een behandelaar ingeschreven in een register voor alternatieve geneeswijzen dat voldoet aan onze kwaliteitseisen.

Voor beroepsverenigingen aangesloten bij de SRBAG, RBNG, KAB en NVAZ geldt dat u uitsluitend recht hebt op vergoeding als de behandelaar ook bij een van deze koepelorganisaties is geregistreerd.


DE FRIESLAND Vergoedingen 2012

Aanvullende verzekering

Premie
per maand

Alternatieve Geneeswijzen

Psychologische zorg
(1
e lijn)

AV Budget

5,95

----

---

AV Standaard

12,95

Max. € 250,--
max. € 50,-- per dag

---

AV Extra

17,95

Max. € 500,--
max. € 50,-- per dag

---

AV Optimaal

32,25

Max. € 750,--
max. € 50,-- per dag

Max. € 375,--

AV Excellent

88,50

Max. €1500,--
max. € 50,-- per dag

Max. € 450,--

AV Student

21,95

80% tot max. € 200,--

Max. € 375,--

AV Gezin

30,25

Max. € 500,--
max. € 50,-- per dag

Max. € 375,--

AV 55 plus

43,75

Max. € 1.000,--
max. € 50,-- per dag

Max. € 375,--

.


Kijk in uw polis welke vergoeding door het door uw gekozen pakket van toepassing is.


Wijzigingen zorgverzekering De Friesland per 1 januari 2012

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (eerstelijns psychologische zorg)

 • Het maximum aantal zittingen eerstelijns psychologische zorg wordt verlaagd van acht naar vijf. Daarnaast wordt de eigen bijdrage verhoogd van € 10,-- naar € 20,-- per zitting en wordt een vaste eigen bijdrage van € 50,-- ingevoerd voor een internetbehandel-traject.
 • Voor specialistische GGZ worden eigen bijdragen voor de behandeling ingevoerd.
  U bent per kalenderjaar een eigen bijdrage verschuldigd van:
  * € 100,-- voor een DBC tot 100 minuten
  * € 200,-- voor een DBC vanaf 100 minuten
  Voor het bepalen van het kalenderjaar is de ingangsdatum van de DBC bepalend. U betaalt over een kalenderjaar maximaal € 200,-- aan eigen bijdragen
 • Aanpassingsstoornissen worden niet langer vergoed. Dit zijn psychologische aandoeningen waarbij ontregeling in gedrag ontstaat als reactie op een stressveroorzakende gebeurtenis, bijv. ontslag of echtscheiding.

Eigen risico

 • Het verplichte eigen risico is verhoogd van € 170,-- naar € 220,-- per jaar.
 • Zowel het verplichte als het vrijwillige eigen risico worden kwijtgescholden als u een door ons gecontracteerd internetbehandeltraject voor eerstelijns psychologische zorg volgt bij een door ons hiervoor gecontracteerde zorgaanbieder.

.

Psychologische zorg

 

 • De vergoeding is verhoogd tot € 375,-- per kalenderjaar.
 • De eigen bijdrage per zitting is verhoogd tot € 20,--

 

  Er geldt geen eigen bijdrage voor een internetbehandeltraject.

   

  U hebt recht op vergoeding voor runningtherapie. Deze zorg mag worden verleend door:
  * een gekwalificeerde runningtherapeut die als zodanig is geregistreerd bij de Stichting Running Therapie Nederland, zie; www.runningtherapie.nl
  * een psychosomatische fysiotherapeut/oefentherapeut die als zodanig is geregistreerd zoals bedoeld in artikel 3 van de Weg BIG en die is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR);
  * een psychomotorisch therapeut die is opgenomen in het register van de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB).

Een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of jeugdgezondheidsarts is vereist. De vergoeding bedraagt voor psychologische zorg en runningtherapie samen het maximumbedrag dat voor psychologische zorg in de voorwaarden is opgenomen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klik hier voor het nieuwsarchief

 

 

 

 

                                       

 

Aangesloten bij de:

 

 

MFN Registermediator

KvK 01148338
  Home    
  Welkom
   
  De Praktijk
   
  Werkwijze
   
    Info verwijzer
   
    Zakelijk
   
    Actueel
   
    Contact
   
© 2017, Carolien Kruyt