pop up description layer

Papilio  
 
 
 

 

Rypsterdyk 2b

9034 HN Marsum

058 - 843 1 093

06 - 116 44 116

 

Willem Barentszkade 11
8881 BC West-Terschelling

06 - 116 44 116   

 

De behandeling
   
 

 

 
 

Na de intake-fase wordt zonder wachttijd overgegaan op de behandeling.


Na het intakegesprek kunt u, in overleg, ťťn of meerdere doelen stellen waaraan u wilt werken. Het is prettig om een doel te hebben en het geeft structuur aan de gesprekken. Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn: verkrijgen van inzicht, veranderen van gedrag, leren omgaan met gevoelens, leren omgaan met moeilijke situaties of het verkrijgen van nieuwe vaardigheden.


Bij het therapiewerk wordt uitgegaan van het hier en nu. Aan de hand van uw vraag of probleem dat u op dit moment ervaart, verkennen we de onderliggende oorzaken. De opzet van de therapie is inzicht geven in de manier waarop u omgaat met uw problemen. Daarop volgt het bewust maken van de eigen leermogelijkheden tot verandering. U leert op een andere, positievere manier omgaan met uw probleemsituatie.

Gedurende de sessie kan ik op basis van kennis, intuÔtie, luisteren en goed waarnemen kiezen voor die werkwijze die het meest aansluit en effectief is bij uw huidige beleving van het probleem. We werken daarbij lichaams- en ervaringsgericht. U zal wellicht allerlei emoties ontdekken en/of ontladen, maar dat is niet het einddoel. We richten ons op wat daarna komt, de verandering, de verbetering die tot stand wordt gebracht.


In sommige gevallen wordt gewerkt met opdrachten die u meekrijgt. De opdrachten helpen u in het dagelijkse leven toe te passen wat u in de therapie bespreekt en leert.
Na een aantal sessies zullen we evalueren om te zien of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is.

Bij de afronding van het behandelingstraject houden we een eindevaluatie. Indien gewenst kan er tijdens de eindevaluatie een afspraak worden gemaakt om na een periode van 3 tot 6 maanden nog eens te kijken in hoeverre veranderingen geconsolideerd zijn.


Naast mijn volledige inzet voor uw therapie, wordt van u een welwillende en actieve houding gevraagd.


In speciale situaties bestaat de mogelijkheid voor coaching & therapie van cliŽnten aan huis.

Begeleiding/therapie afspraken duren 1 uur. De eerste 2 of 3 begeleiding/therapie gesprekken zijn meestal om de 2 weken, daarna om de 4 tot 6 weken, dit naar gelang de behoefte van de cliŽnt.

 

Beroepsgeheim:

Uiteraard wordt uw informatie strikt vertrouwelijk behandeld. Als psychosociaal therapeut ben ik gebonden aan mijn beroepsgeheim ( het beroepsprofiel en de beroepscode van de   ) en mag ik niemand informatie geven over de therapie of over wat er besproken is.
Wanneer de verwijzer (bijv. de huisarts, arbo-arts of specialist) een verslag wenst, moet hiervoor eerst toestemming aan u gevraagd worden. U heeft het recht om dit verslag te lezen en er uitleg over te vragen.

 

                                       

 

Aangesloten bij de:

 

 

MFN Registermediator


KvK 01148338
  Home    
  Welkom
   
  De Praktijk
   
  Werkwijze
   
    Info verwijzer
   
    Zakelijk
   
    Actueel
   
    Contact
   
© 2017, Carolien Kruyt