pop up description layer

Papilio  
 
 
 

 

Rypsterdyk 2b

9034 HN Marsum

058 - 843 1 093

06 - 116 44 116

 

Willem Barentszkade 11
8881 BC West-Terschelling

06 - 116 44 116   

 

Voor wie is psychosociale therapie zinvol
   
 

 

 
 

Er zijn veel verschillende redenen om in therapie te gaan. Soms vormen bijzondere omstandigheden zoals ziekte, scheiding, ontslag of overlijden een directe aanleiding voor het zoeken van therapeutische hulp.

Meer voorkomend zijn de 'vagere' redenen die zich uiten in allerlei emotionele of lichamelijke klachten. Je zit niet lekker in je vel, je bent vermoeid of lusteloos. Misschien ben je bezorgd of heb je het gevoel dat je maar op halve kracht leeft of dat je volkomen 'op slot' zit. Misschien is het contact tussen jou en je partner niet zoals je het graag zou willen. Op je werk kun je te maken hebben met conflicten of met vraagstukken op het gebied van loopbaan en motivatie. Je vindt het moeilijk om voor jezelf op te komen of je bent gewend om het iedereen naar de zin te maken, waarbij je uit het oog verliest wat voor jou zelf prettig is. Als je dat maar lang genoeg doet, voel je uiteindelijk niet meer wat je zelf wilt. Als gevolg van het gevoel van onbehagen ontstaat mogelijk depressiviteit, chagrijnigheid, angst of zelfs lichamelijke klachten.


Wanneer je jezelf herkent in deze omschrijving en daar verandering in aan wil brengen, kun je kiezen voor therapie om te ontdekken wat de eventueel onderliggende oorzaken zijn van de problematiek. Je leert manieren om anders met omstandigheden om te gaan. Of dat nu voor jezelf, je omgeving of voor je relatie is en of je nu jong of ouder bent.


Belangrijk is je te realiseren dat het een illusie is te denken dat je bent geworden die je bent en dat daarmee je lot is bezegeld.
Je ontkent dan het meest essentiŽle namelijk de mogelijkheid tot verandering, ontwikkeling, groei; het gegeven dat je een vrij mens bent met eigen kwaliteiten en beperkingen.

Door therapie kun je je meer verbonden gaan voelen (innerlijk weten) met wie jij werkelijk bent. Vanuit deze oorspronkelijkheid kun je waarachtig en liefdevol met jezelf leren leven. Om tot je eigen waarheid te komen is zelfkennis een belangrijke voorwaarde.
Inzicht in wie je bent, hoe je denkt, voelt en hoe je je vaak gedraagt zijn daartoe belangrijk.
Je daarvan bewust worden is essentieel om te kunnen onderscheiden wat echt bij je past, wat echt is aan jou en wat overbodige ballast is geworden, je dus belemmert in je ontwikkeling en waarvan je afscheid kunt nemen.


De steeds terugkerende gedragspatronen in je leven zijn gebaseerd op veelal ervaringen, voorstellingen en beelden uit het verleden van jezelf en van de mensen om je heen. Gedragspatronen die eerder voor de hand lagen, gericht op overleven - er bij horen - niet te worden afgewezen, worden nog steeds gehanteerd.

Dit gedrag door de ervaringen zit diep geworteld en is van grote invloed op je leven.
Je bent niet volledig afgestemd op wie je echt bent en wat je zelf werkelijk wilt.
Dit kan leiden tot het gevoel van ongenoegen en niet gelukkig zijn.
Je bent vervreemd van wie je werkelijk bent en leeft meer vanuit je hoofd dan vanuit je hart. Het is belangrijk dat je je verleden kent en je te realiseren wat het met je heeft gedaan en nog doet.


Soms is het moeilijk of is er een drempel die je ervan weerhoudt om te luisteren naar jezelf. Tegelijkertijd voel je dat het toch heerlijk zou zijn wanneer je dat zou kunnen doorbreken. Dat je contact weet te maken met je onderbewustzijn en kan functioneren als de persoon die je echt bent.


Door de diverse technieken in de psychosociale therapie kan deze een uitweg bieden bij deze zoektocht naar jezelf. De zoektocht naar de onvolledig verwerkte emoties, ervaringen zowel recent als uit het verleden. Zo ook het ontdekken van het vasthouden aan oude gewoontes, overtuigingen, communicatiepatronen en gedrag. Zaken die een blijvende invloed kunnen hebben op hoe je je voelt en mogelijk zelfs op je gezondheid.


Wanneer je door de professionele hulp meer inzicht krijgt over jezelf ontstaat er een bewustwording. Je krijgt ondersteuning bij die bewustwording van keuzemogelijkheden wat groeibevorderend kan werken. Dit biedt vervolgens de mogelijkheid om te verwerken en los te laten en te zijn wie je werkelijk bent.


Mijn overtuiging is dat mensen ondanks de moeilijkheden in het leven beschikken over hulpbronnen, hulpbronnen die nodig zijn om het leven kwalitatief te verbeteren. Samen gaan we die hulpbronnen (her)ontdekken.

Het is de moeite waard.

Voorbeelden van klachten waarmee je met psychotherapie geholpen kan worden:

 • Gebrek aan zelfvertrouwen en assertiviteit; minderwaardigheidsgevoelens
 • Relatieproblemen
 • Onzekerheid, sociale angst
 • Stemmingsklachten
 • Spanningsklachten
 • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, ontslag, scheiding, sterfgeval
 • Persoonlijkheids en levensfase problematiek
 • Depressieve of angstige gevoelens
 • Posttraumatische stress stoornissen
 • Stressgerelateerde lichamelijke klachten
 • Terugkerende conflictsituaties / o.a werkgerelateerd
 • Gezinsproblemen
 • Communicatieproblemen
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen somatische aanwijzing is te vinden
 • Moeite om in contact te komen met je eigen gevoelens
 • Burn-out
 • Borderline Persoonlijkheidsstoornis
 • Problemen om je gevoelens te beheersen / agressief gedrag
 • ADHD / ADD
 • Etc.

 

                                       

 

Aangesloten bij de:

 

 

MFN Registermediator

KvK 01148338
  Home    
  Welkom
   
  De Praktijk
   
  Werkwijze
   
    Info verwijzer
   
    Zakelijk
   
    Actueel
   
    Contact
   
© 2017, Carolien Kruyt