pop up description layer

Papilio  
 
 
 

 

Rypsterdyk 2b

9034 HN Marsum

058 - 843 1 093

06 - 116 44 116

 

Willem Barentszkade 11
8881 BC West-Terschelling

06 - 116 44 116   

 

Wat verstaan we onder psychosociale therapie
   
 

 

 
 

Psychosociale therapie richt zich op de samenhang tussen psychische, sociale en materiŽle problemen zoals die zich in de relatie tussen u en uw sociale omgeving voordoen. Men gaat er dus vanuit dat lichaam en geest onlosmakelijk verbonden zijn. Hierbij is de gedachte dat een gezonde geest en een goed functionerend lichaam beide nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de omgeving.

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliŽntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. In het werken staat de cliŽnt met zijn hulpvraag centraal. Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de cliŽnt wordt tijdens de hulpverlening geactiveerd.


Daar ieder mens verschillend is, zal in overleg met de cliŽnt de vorm van behandeling/therapie worden gekozen die het beste bij de hulpvraag van de cliŽnt past.

In de praktijk wordt met verschillende vormen therapie gewerkt zoals: cognitieve/gedragstherapie, gestalttherapie en focussing. Een uitleg over de verschillende vormen kunt u hier lezen.

 

                                       

 

Aangesloten bij de:

 

 

MFN Registermediator


KvK 01148338
  Home    
  Welkom
   
  De Praktijk
   
  Werkwijze
   
    Info verwijzer
   
    Zakelijk
   
    Actueel
   
    Contact
   
© 2017, Carolien Kruyt